Početna O nama Povijest
Izdanja MH Belišće Zapisnici Foto galerija Kontakt 
Korisni linkovi
Matica hrvatska Matica hrvatska
Wikipedija
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Gradska knjižnica i čitaonica Belišće Grad Belišće  

 

 

 

Povijest

Povijest ogranak MH u Belišću

               Matica hrvatska najstarija je kulturna institucija u Hrvata. Osnovana je 1842. godine. Na području Valpovštine kao udruga djeluje od svibnja 1971. godine kada je brojila preko 500 članova.

               Prvi članovi, prema dostupnim podacima, zabilježeni su znatno ranije. Daleke 1877. godine članovi su bili Antun Rotter i Jakov Župić iz Valpova. Narednih godina u članstvu Matice hrvatske nalazimo i mještane ostalih naselja Valpovštine.

Prvi tragovi

               Prvo članstvo u Belišću zabilježeno je svega dvije godine nakon podizanja pilane i početka stvaranja naselja, odnosno dolaskom prve učiteljice. U svega tri godišta “Izvještaja Matice hrvatske” zabilježeno je i članstvo iz Belišća. Uz taj podatak vezana je mala zanimljivost. Naime, ukupno je imala četiri člana i sve su bile žene.
Po godištima to izgleda ovako:
 

1886.   - Jelena pl. Czompó, učiteljica,
          - Šarlota Hertman,

          - Emilija Polović-Kristian, brzojavkinja,

1891.   - Klotilda Bratolić, učiteljica,
1892.   - Klotilda Bratolić, učiteljica.
 

                Bili su to počeci prisutnosti Matice hrvatske u Belišću.

 Članstvo za vrijeme “Hrvatskog proljeća”

               U 20. stoljeću članstvo Matice hrvatske iz Belišća nalazimo 1971. godine učlanjeno u valpovački Ogranak, što ne znači da poneki nisu bili i ranije članovi MH u Zagrebu ili u pododboru Osijek. Prema sačuvanim dokumentima 1971. godine iz Belišća je u valpovačkom Ogranku bilo 39 Belišćana, čiji je popis imena sačuvan u arhivi Ogranka MH u Belišću.

               Nasilnim prekidanjem rad MH i njenih ogranaka početkom 1972. godine počeo je progon njenih članova kojega nisu bili pošteđeni niti belišćanski članovi.

U samostalnoj Hrvatskoj

               Nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj je obnovljen rad Matice hrvatske i njenih ogranaka. Ogranak u Valpovu održao je Obnoviteljsku skupštinu 21. travnja 1991. godine. Iz Belišća je tijekom 1991. i 1992. godine bio učlanjen 21 član.

               Nakon održavanja Obnoviteljske skupštine Upravni odbor Ogranka MH Valpovo našao se pred pitanjem „Što činiti dalje?“. Budući da je bilo jasno svima da je rat tu, odlučeno je djelatnost usmjeriti u dva područja – organizacijsko i kulturno.

              Na organizacijskom planu pošlo se s idejom o pokrivanju općine Valpovo povjereništvima. Najprije je bilo osnovano jedno veliko – s mnogo odjela i dosta kadrova – u Belišću.

               Prvi sastanak zainteresiranih građana za osnivanje povjereništva održan je 25. travnja 1991. godine kod gospodina Stjepana Zetovića u Kombinatu Belišće.

               Prisutni su bili: Antun Slačanac, Silvija Kifer, Berislav Abramić, Zdenko Cigić, Josip Pritišanac, Zdenka Ladišić, Zlatko Marušić, Vlado Vidaković, Stjepan Pavlović i drugi. Ovaj sastanak može se nazvati predinicijativnim. Na njemu je odlučeno da se 29. travnja sazove sastanak Inicijativnog odbora na koji će se pozvati još neki ugledni građani.

               Sastanak Inicijativnog odbora održan je prema planu 29. travnja 1991. godine u Domu umirovljenika. Kao gosti prisustvovali su mu Zlatko Marušić, tajnik Mjesne zajednice Belišće, Đuro Lešnjaković, voditelj Mjesnog ureda te Šimo Šarčević. Poseban gost bio je prof. Ivo Orlić, predsjednik Ogranka Matice hrvatske Valpovo koji je upoznao prisutne s ciljevima i zadacima Matice hrvatske kao i s njenom organizacijom.          

               Povjereništvo MH Belišće osnovano je 18. svibnja 1991. godine, a za predsjednika je izabran Berislav Abramić. Tom je prigodom dan ranije održana akademija. Već 27. svibnja dr. Ive Mažuran drži predavanje s temom „Urota Zrinskih i Frankopana“ pa potom još niz priredbi od kojih treba izdvojiti nastup HKUD-a “Valpovo 1905.”.

               Po zahuktavanju ratnih zbivanja Povjereništvo nije moglo funkcionirati, a članstvo je na različite načine uključeno u obranu.

Osnivanje Ogranka

               Aktivnosti u Povjereništvu nakon prestanka ratne opasnosti nisu obnovljene onim žarom kojim su započele osnutkom. No, nakon nekog vremena našlo se snage i aktivnosti su pokrenute. Želja je bila podići organiziranost MH u Belišću na viši nivo te osnovati Ogranak.

               Nakon višemjesečnih priprema Ogranak Matice hrvatske Belišće je osnovan svečanom sjednicom u Amaterskom kazalištu 5. lipnja 1996. godine. Odlučeno je da djeluje kroz odjele i to:

 • Odjel za proučavanje i zaštitu hrvatske kulturne baštine,
 • Odjel za čuvanje i njegovanje izvornosti i osobnosti hrvatskog jezika,
 • Odjel za izdavaštvo i informiranje,
 • Odjel za pomaganje umjetnika, znanstvenika, kulturnih djelatnika i svojih članova,
 • Odjel za organiziranje umjetničkih, zdravstvenih, znanstvenih i stručnih skupova, predavanja i tribina,
 • Odjel za organiziranje tečajeva za gospodarsko prosvjećivanje,
 • Odjel za okupljanje kulturnih djelatnika i članova,
 • Odjel za suradnju s umjetničkim, znanstvenim, stručnim, prosvjetnim društvima i ustanovama te športskim zajednicama,
 • Odjel za suradnju s vjerskim zajednicama,
 • Odjel za osnivanje novih kulturnih društava te opremu čitaonica i knjižnica.

               U rukovodstvo Ogranka Matice hrvatske Belišće izabrani su: Marija Anić, predsjednik, Mirko Pavošević, Dragan Milec i Stjepan Krznarić, podpredsjednici, Jasna M. Vuković, glavni tajnik, Silvija Kifer, poslovni tajnik, Agica Livaja, financijski tajnik.

Početne godine Ogranka

               Odmah se krenulo u ostvarivanje programa. Tijekom 1996. organizirano je više aktivnosti od kojih se izdvajaju predavanja Zdenke i Vladimira Grudena “Kako se boriti sa stresom” te “Djeca i obitelj”, zatim “Zašto droga?” Slavka Sakomana te “Narodno graditeljstvo Slavonije i Baranje” koje je održao Žarko Španiček. Također je organiziran trodnevni seminar duhovne obnove. Ogranak je bio pokrovitelj obilježavanja 110.godišnjice Osnovne škole u Belišću. Prigodni govor održao je potpredsjednik Ogranka Dragan Milec.

               U 1997. godini valja izdvojiti poetsko veče kada su gostovali pjesnici Vrbošić, Cvenić i Šmit. Izvještajna skupština je održana 20. lipnja 1997. godine.

               Od aktivnosti u 1998. godini ističe se organizacija i pokroviteljstvo smotre dječjeg stvaralaštva LIDRANO '98 i priredba u sklopu Rombergovih večeri “I tambura to može” te “Bijeli jorgovan”. Također je promovirana knjiga “'71. – Hrvatski snovi i stvarnost” Savke Dabčević Kučar.

               Na kraju svake školske godine nagrađeni su knjigama najbolji učenici Osnovne škole. Nakon 1998. godine rad Matice hrvatske Belišće jenjava.

Stjepan Najman, 2003.

Nastavak djelovanja

               Nakon rujna 2001. godine rad Ogranka MH postaje kontinuiran. Od 2002. godine rad Ogranka MH je vidljivo prisutan. Svake godine organizirano je više predavanja iz različitih područja. Ostale aktivnosti su bile: predstavljanja knjiga, zbornika i časopisa, koncert, izložbe knjiga i fotografija te obilježavanje značajnih godišnjica. Posebno je vrijedno djelovanje u izdavačkoj djelatnosti: 

 • Viktor Gutmann: Filmska sjećanja 1926.-1938.(DVD), 2004.
 • Antun Bučanac: Moje je srce u Belišću. 2006.
 • Marija Ajduković: Knjižnice u Belišću, 2007.
 • Zdravko Pavlović: S prirodom Valpovštine, 2007.
 • Frano Budić: Sve po pet, 2011.
 • Frano Budić: Posvetnice, 2011.
 • Milan Salajić: Staro Belišće, 2012.
 • Učenici PŠ Veliškovci: Što su jeli naši stari, 2012.
 • Razglednica Belišća (utemeljitelji), 2012.
 • Zdravko Pavlović: Duhovnost Bistrinaca, 2012.
 • Zdenka Frajtag: Belišćanske svaštice, 2013.
 • Zbornik 4 Grad Belišće – Muzej , 2013.
 • Frano Budić: Duge noći bez sna, 2013.
 • Josip Alošinac: Da se nikad ne zaboravi, 2013.
 • Frano Budić: Novo ruho, 2014.
 • Milan Salajić: Belišće album (zbirka tekstova i fotografija), 2014.
 • Zbornik 5 Grad Belišće, 2016.
Predsjednici i predsjedništva Ogranka MH u Belišću
 

1991.

 • predsjednik Povjereništva: Berislav Abramić

1996.-2001.

 • predsjednica: Marija Anić
 • potpredsjednici: Mirko Pavošević
                        Stjepan Krznarić

                        Dragan Milec
 • predsjedništvo: Jasna M. Vuković, glavni tajnik
                        Silvija Kifer, poslovni tajnik

                        Agica Livaja, financijski tajnik

2002.-2008.

 • predsjednik: dr.sc. Vladimir Jelkić
 • potpredsjednica: Jasna M. Vuković
 • tajnik: Stjepan Komaromi
 • blagajnica: Agica Livaja
 • predsjedništvo: Mirjana Borić
                       Zvonko Borić

                       Darko Kovač

 2009.-2012.

 • predsjednik: Stjepan Komaromi
 • potpredsjednik: Milan Salajić
 • tajnica: Nela Puljek
 • predsjedništvo: Filip Kljajić
                       Darko Kovač

                       Dragan Milec

                       Miroslav Slačanac

 2013.-2016.

 • predsjednik: Zdenko Glasovac
 • potpredsjednica: Marija Ajduković
 • tajnica: Vlasta Vicić (2013. - 2014.)
 • predsjedništvo: Vesna Liker-Dojkić
                       Tihana Uranjek-Ivanković

                       Dragan Milec

                       Josip Pritišanac                                            

Stjepan Komaromi, 2016.

 

Izvori:

 1. Zbornik Muzej "Belišće " 2, 2003
 2. Arhiva Ogranka MH u Belišću
 

Ogranak Matice
hrvatske u Belišću

http://www.belisce.eu/mh/?id=s&slnk=192&pw=377
http://www.belisce.eu/mh/?id=s&slnk=192&pw=378
http://www.belisce.eu/mh/?id=s&slnk=192&pw=391
http://www.belisce.eu/mh/?id=s&slnk=192&pw=392
http://www.belisce.eu/mh/?id=s&slnk=192&pw=393
http://www.belisce.eu/mh/?id=s&slnk=192&pw=394
http://www.belisce.eu/mh/?id=s&slnk=192&pw=395
http://www.belisce.eu/mh/?id=s&slnk=192&pw=396
http://www.belisce.eu/mh/?id=s&slnk=192&pw=398
http://www.belisce.eu/mh/?id=s&slnk=192&pw=399
http://www.belisce.eu/mh/?id=s&slnk=192&pw=401
powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"                                       design by Marina Kardum